one drop for all, teksty z grudnia 2014 roku

12 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

nie zaz­nasz wie­dzy
podążając za wiarą 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2014, 21:30

jak przysięgniesz
tak i złamiesz 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2014, 00:55

człowiek to idiota
i żyje po to aby zaz­nać tego 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2014, 00:30

gdy spędzisz całą noc w ciemności
nad ra­nem ci zaświta 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2014, 21:04

awa­ria w obrazie

masz wypryski
a ja wytryski

(;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2014, 03:06

człowiek zni­ka
w człowieku 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2014, 00:33

do­dając mo­tywów
pogłębiasz doświadczenia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 grudnia 2014, 00:08

w naj­bar­dziej połączo­nym świecie
żyjemy 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 13 grudnia 2014, 05:22

w każdym no­wym miej­scu
szu­kaj naj­pierw anioła 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 grudnia 2014, 02:22

jes­tem
po­między twoimi myślami 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 grudnia 2014, 02:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]