one drop for all

265 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

Twój naj­niższy powód
może być twoim je­dynym motywem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 listopada 2017, 02:00

Umiera­nie - in­te­ligen­cja kreatywności. 

aforyzm • 18 listopada 2017, 18:01

Tak nap­rawdę to nikt nie chce być Bogiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 05:44

Nieis­tnienie jest całkiem zdol­ne do is­tnienia, na­wet nie będąc kon­tras­tem dla istnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 października 2017, 04:05

*****

SCI-FI – if it is phi­losophi­cal, it will hap­pen; po pros­tu: if it can, it will, czy­li dlacze­go psy liżą swo­je ja­ja a ludzie zaz­wyczaj nie

Nie ma za dużo nic w naszych [...] — czytaj całość

dziennik • 28 września 2017, 04:50

Chcesz mieć gwiazdę to wy­kop dziurę. 

myśl • 27 września 2017, 00:18

* * *

Os­tatnio zos­tała od­kry­ta an­ty­mate­ria i 'doesn't mat­ter,' co ma się do 'dark mat­ter' ni­jak i nie ma żad­ne­go wpływu na co­kol­wiek w Universe. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2017, 04:07

Je­dynie ta­nie marze­nia można zreali­zować przy po­mocy pieniędzy. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 13 września 2017, 23:50

The­re is a wis­dom in patterns. 

aforyzm • 9 września 2017, 05:16

Ludzie o zdro­wym rozsądku to dualiści. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 sierpnia 2017, 00:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 grudnia 2017, 04:51one drop for all sko­men­to­wał tek­st A co jeśli błys­ka­wice [...]

27 grudnia 2017, 04:48one drop for all sko­men­to­wał tek­st Brak ocze­kiwań...brak roz­cza­rowań!

4 grudnia 2017, 05:44one drop for all sko­men­to­wał tek­st Twój naj­niższy powód może [...]

4 grudnia 2017, 05:39one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

4 grudnia 2017, 05:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skupienie na wyglądzie , [...]

27 listopada 2017, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Twój naj­niższy powód może [...]

27 listopada 2017, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Zdrowe odzy­wianie i dieta:)

27 listopada 2017, 02:00one drop for all do­dał no­wy tek­st Twój naj­niższy powód może [...]

18 listopada 2017, 18:12one drop for all sko­men­to­wał tek­st Najważniejsze od­kry­cia techno­logiczne przyczy­niły [...]

18 listopada 2017, 18:04one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?