one drop for all

213 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

Bez in­te­resu nie ma chmur. 

aforyzm • dzisiaj, 04:01

jeśli nie od­wza­jem­niam two­jego uczu­cia
tzn., że się do ciebie wraca 

myśl • 23 sierpnia 2016, 02:28

naj­bar­dziej lu­bię bo­gatych romantyków 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2016, 01:15

cza­sami roz­dwo­jenie jaźni pro­wadzi do czte­rech sutek
uważaj­cie ko­biety, ho­ly cow! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 sierpnia 2016, 02:01

Przez­roczys­tość odstrasza. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2016, 06:59

Różni­ca między dob­rem a złem mieści się w opinii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2016, 22:46

e-root-tycznie

gdy ab­surdal­ność ludzkich kon­fliktów sta­je się oczy­wis­tością
gdy blis­kość sta­je się jasnością 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 lipca 2016, 03:19

oh me god!
bóg nie jest oburęczny 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 lipca 2016, 06:20

bro­niąc się przed silniejszymi
ata­kuje­my słabszych 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 lipca 2016, 23:21

ogórki cze­piają się cze­go możą
po­mido­ry pot­rze­bują tyczek
ziółka rosną bez potrzeby 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2016, 03:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 03:53one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

wczoraj, 00:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

przedwczoraj, 00:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

23 sierpnia 2016, 02:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st bóg jest wte­dy gdy [...]

22 sierpnia 2016, 01:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st bóg jest wte­dy gdy [...]

22 sierpnia 2016, 01:15one drop for all sko­men­to­wał tek­st Podnosząc głos, upa­damy wraz [...]

22 sierpnia 2016, 01:13one drop for all sko­men­to­wał tek­st Słaba to siła, której [...]

22 sierpnia 2016, 01:12one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje dob­ro, z [...]

20 sierpnia 2016, 03:15one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje dob­ro, z [...]