one drop for all

246 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

czym da­lej od Boga
tym bliżej człowieka

(tak myśląc o ho­mosek­sualis­tycznych ko­legach :) 

myśl • 20 marca 2017, 01:22

Or­wellow­ski sek­ret istnieje. 

aforyzm • 4 marca 2017, 04:11

zaw­sze jest czas i miej­sce na wszystko
chy­ba, że ich nie ma 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2017, 23:27

Je­dynie cier­pli­wość trzy­ma niektórych z da­leka od śmierci. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 lutego 2017, 02:50

mil­cze­nie może być agresywne 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 lutego 2017, 03:02

ma­tema­tycy nie wyg­ry­wają w totolotka 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2017, 02:30

po­ziom kłam­stwa i po­ziom wsparcia
jest przerażający 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2017, 05:26

Jeśli chcesz zro­zumieć swój umysł, obserwuj.
~ medytacja 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 lutego 2017, 02:25

Ludzie szu­kają znacze­nia we wszystkim.
~ ludzka natura 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 lutego 2017, 02:23

są praw­dy, które mają się ni­jak do ga­tun­ku przet­rwa­nia ludzkiego 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 lutego 2017, 02:22
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 marca 2017, 01:52one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ból i or­gazm, szczęście [...]

25 marca 2017, 01:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st instynktu nie po­konasz - [...]

24 marca 2017, 00:46one drop for all sko­men­to­wał tek­st toksyczność - kochać ko­goś, [...]

24 marca 2017, 00:44one drop for all sko­men­to­wał tek­st Łatwiej ko­goś odep­chnąć niż [...]

24 marca 2017, 00:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ból i or­gazm, szczęście [...]

24 marca 2017, 00:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

24 marca 2017, 00:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st instynktu nie po­konasz - [...]

21 marca 2017, 02:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st czym da­lej od Bo­ga tym [...]

20 marca 2017, 16:38Irracja sko­men­to­wał tek­st czym da­lej od Bo­ga tym [...]

20 marca 2017, 01:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?