one drop for all

247 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

uczę się his­to­rii
na faktach 

myśl • dzisiaj, 03:15

zaw­sze jest czas i miej­sce na wszystko
chy­ba, że ich nie ma 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 23:27

Je­dynie cier­pli­wość trzy­ma niektórych z da­leka od śmierci. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 02:50

mil­cze­nie może być agresywne 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 lutego 2017, 03:02

ma­tema­tycy nie wyg­ry­wają w totolotka 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2017, 02:30

po­ziom kłam­stwa i po­ziom wsparcia
jest przerażający 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2017, 05:26

Jeśli chcesz zro­zumieć swój umysł, obserwuj.
~ medytacja 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 lutego 2017, 02:25

Ludzie szu­kają znacze­nia we wszystkim.
~ ludzka natura 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 lutego 2017, 02:23

są praw­dy, które mają się ni­jak do ga­tun­ku przet­rwa­nia ludzkiego 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 lutego 2017, 02:22

Uwięzieni w te­raz - przy­jaciele techno­logiczni jak śnieżki

- Czy mogę pożyczyć twoją odśnieżarkę, pa­da tu­taj od rana.
- Użyj swo­jej dmucha­wy do liści. 

myśl • 29 stycznia 2017, 21:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 03:13one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 03:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st

24 lutego 2017, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st Śmierć nie jest prze­ciwieństwem [...]

24 lutego 2017, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jedynie cier­pli­wość trzy­ma niektórych [...]

22 lutego 2017, 16:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jedynie cier­pli­wość trzy­ma niektórych [...]

21 lutego 2017, 09:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st milczenie może być ag­re­syw­ne

21 lutego 2017, 05:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st milczenie może być ag­re­syw­ne

21 lutego 2017, 04:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st poziom kłam­stwa i po­ziom [...]