one drop for all

222 teksty – auto­rem jest one drop for all.

sól i ocean 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2016, 04:57

Oko­liczności przechyt­rzają osądzanie. 

myśl • 5 października 2016, 05:28

Je­dynie w ab­sur­dzie jest nadzieja. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 października 2016, 09:50

W jed­ności leżymy. 

aforyzm • 18 września 2016, 23:39

Syn­chro­niczność po­jawia się gdy nie wi­dać przyczyny. 

aforyzm • 18 września 2016, 23:18

Świat się po­rusza szyb­ciej niż słowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 września 2016, 00:23

Kto­kol­wiek nie wie, do­wie się za późno. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 września 2016, 05:52

ufo­lud­ki – is­to­ty, które pot­rze­bują przestrzeni 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2016, 22:29

tra­gedia poz­wa­la od­czu­wać ból bohatera
ko­media poz­wa­la się nim rozkoszować 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2016, 22:14

- masz moc, po­wie­działa słabość
- bez ciebie nud­no, od­po­wie­działa doskonałość 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2016, 04:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st sól i ocean

dzisiaj, 05:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st sól i ocean

dzisiaj, 04:57one drop for all sko­men­to­wał tek­st Są am­bicje, które tyl­ko [...]

dzisiaj, 04:54one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

15 października 2016, 20:36Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st sól i ocean

15 października 2016, 16:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wolna wo­la- naj­gor­szy wy­nala­zek [...]

15 października 2016, 16:37one drop for all sko­men­to­wał tek­st Są am­bicje, które tyl­ko [...]

15 października 2016, 16:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st ufoludki – is­to­ty, które [...]

15 października 2016, 16:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Są am­bicje, które tyl­ko [...]

15 października 2016, 16:14one drop for all sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]