one drop for all

268 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

I co z te­go, że piszesz stronę 159 swo­jego życia
sko­ra 1049 jest już napisana. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2018, 03:22

dob­rzy ludzie ro­biący złe rzeczy
to dziewice 

aforyzm • 5 lutego 2018, 03:20

zdarzyć się może tyl­ko raz

w twoim umyśle
set­ki razy 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 04:12

Twój naj­niższy powód
może być twoim je­dynym motywem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 listopada 2017, 02:00

Umiera­nie - in­te­ligen­cja kreatywności. 

aforyzm • 18 listopada 2017, 18:01

Tak nap­rawdę to nikt nie chce być Bogiem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 października 2017, 05:44

Nieis­tnienie jest całkiem zdol­ne do is­tnienia, na­wet nie będąc kon­tras­tem dla istnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 października 2017, 04:05

*****

SCI-FI – if it is phi­losophi­cal, it will hap­pen; po pros­tu: if it can, it will, czy­li dlacze­go psy liżą swo­je ja­ja a ludzie zaz­wyczaj nie

Nie ma za dużo nic w naszych [...] — czytaj całość

dziennik • 28 września 2017, 04:50

Chcesz mieć gwiazdę to wy­kop dziurę. 

myśl • 27 września 2017, 00:18

* * *

Os­tatnio zos­tała od­kry­ta an­ty­mate­ria i 'doesn't mat­ter,' co ma się do 'dark mat­ter' ni­jak i nie ma żad­ne­go wpływu na co­kol­wiek w Universe. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2017, 04:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 lutego 2018, 16:40yestem sko­men­to­wał tek­st dobrzy ludzie ro­biący złe [...]

5 lutego 2018, 16:38yestem sko­men­to­wał tek­st I co z te­go, [...]

5 lutego 2018, 03:22one drop for all do­dał no­wy tek­st I co z te­go, [...]

5 lutego 2018, 03:20one drop for all do­dał no­wy tek­st dobrzy ludzie ro­biący złe [...]

5 lutego 2018, 03:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st zdarzyć się może tyl­ko [...]

25 stycznia 2018, 10:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st zdarzyć się może tyl­ko [...]

25 stycznia 2018, 09:52dark smurf sko­men­to­wał tek­st zdarzyć się może tyl­ko [...]

25 stycznia 2018, 06:06Loisentaz sko­men­to­wał tek­st zdarzyć się może tyl­ko [...]

25 stycznia 2018, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st naturą mis­trza jest nau­czać [...]

25 stycznia 2018, 04:14one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?