one drop for all

274 teksty – auto­rem jest one drop for all.

* * *

Niech ciałem
Żyć.

UmŻeć
też
niech ciałem.

(in­sp. by "Wis­dom is kno­wing I am nothing,
Lo­ve is kno­wing I am everything,
and bet­ween the two my li­fe moves.

by Ni­sar­ga­dat­ta Maharaj) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 grudnia 2018, 02:28

"Lit­wo! Oj­czyz­no mo­ja! ty jes­teś jak zdrowie.

Ile cię trze­ba ce­nić, ten tyl­ko się dowie,

Kto cię stra­cił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opi­suję, bo tęsknię po tobie.Pan­no Święta, co jasnej [...] — czytaj całość

myśl • 1 listopada 2018, 03:38

Piękno odchudza. 

aforyzm • 25 października 2018, 03:09

Zaćmienie to wszys­tkko co nas uczą. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 maja 2018, 03:04

sztu­ka jest pros­ta i wy­maga precyzji
nauka wy­maga kreatywnosci 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2018, 04:42

Wzrok nie jest pot­rzeb­ny aby się do­wie­dzieć kim się jest. Ani uszy. Ani do­tyk. Ani smak. Ani węch. Ani in­ny zmysł. ANI CZAS. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 kwietnia 2018, 07:44

I co z te­go, że piszesz stronę 159 swo­jego życia
sko­ra 1049 jest już napisana. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2018, 03:22

dob­rzy ludzie ro­biący złe rzeczy
to dziewice 

aforyzm • 5 lutego 2018, 03:20

zdarzyć się może tyl­ko raz

w twoim umyśle
set­ki razy 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 04:12

Twój naj­niższy powód
może być twoim je­dynym motywem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 listopada 2017, 02:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]