one drop for all

227 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

ce­na benzy­ny 4,7 zł/litr
ce­na ka­wy 50 zł/litr 

myśl • dzisiaj, 06:07

Lus­tro w pięknych ob­ra­zach się doskonali. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2016, 16:50

naj­lep­sze to ma am­nezję
i déjà vu w tym sa­mym cza­sie

niektórzy z nich za­pom­nieli o tym 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 listopada 2016, 04:13

jeśli oczy są ok­nem
to poez­ja mu­si być tyl­ny­mi drzwiami

pa­rapet po­zos­ta­je dla kaktusów 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 listopada 2016, 01:04

"Może cały nasz wszechświat jest ek­spe­rymen­tem ja­kiegoś początkujące­go stu­den­ta w in­nym wszechświecie." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2016, 01:17

sól i ocean 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2016, 04:57

Oko­liczności przechyt­rzają osądzanie. 

myśl • 5 października 2016, 05:28

Je­dynie w ab­sur­dzie jest nadzieja. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 października 2016, 09:50

W jed­ności leżymy. 

aforyzm • 18 września 2016, 23:39

Syn­chro­niczność po­jawia się gdy nie wi­dać przyczyny. 

aforyzm • 18 września 2016, 23:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 05:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st Zaglądać śmier­ci w oczy, [...]

przedwczoraj, 04:11one drop for all sko­men­to­wał tek­st Żona

przedwczoraj, 04:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st Zaglądać śmier­ci w oczy, [...]

7 grudnia 2016, 05:13one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ludzie jeszcze mniej pot­ra­fili [...]

7 grudnia 2016, 05:11one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ulubione cy­taty

7 grudnia 2016, 05:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistością nie jest to [...]

7 grudnia 2016, 05:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st Lustro w pięknych ob­ra­zach [...]

4 grudnia 2016, 19:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lustro w pięknych ob­ra­zach [...]

27 listopada 2016, 18:32one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

26 listopada 2016, 22:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st Istota me­go nałogu, to [...]