one drop for all

261 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

zaw­sze można wy­jaśnić rzeczy pop­rzez różne filtry 

myśl • 14 sierpnia 2017, 00:46

Mózg nie ewoluuje. 

aforyzm • 12 sierpnia 2017, 06:19

- Że ni­by mar­chew­ka jest dob­ra na oczy?
- A co, widziałeś kiedyś króli­ka w okularach? 

myśl • 4 sierpnia 2017, 04:44

czas aby za­lega­lizo­wać ten świat 

aforyzm • 4 sierpnia 2017, 04:41

możesz się je­dynie poz­być myśli
al­bo myśli się pozbędą ciebie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 sierpnia 2017, 05:14

Wo­jować możesz z mie­czem praw­dy. I od ta­kiego zginiesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2017, 03:28

czym większe miasto
tym mniej śladu
na osobę 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 lipca 2017, 04:48

ostatnia/o

na tym wol­nym lądzie
zbu­dowa­nym na niewolnictwie

sprze­dała swo­je marzenia
os­tatnie za róże
jak i inni

liżąc li­kier z noża
nie wstydziła się miłości

leżąc w błocie
pat­rzyła w niebo
wy­pat­rując kłamstw

~ cza­sami mu­zyka jest za da­leko aby kopnąć
bo
a dźwięk obnaża 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2017, 05:16

- Po­wiedz coś oburzającego.
- Nie ma wol­nej wo­li.
- Może to tyl­ko brak od­wa­gi.
- Może od­wa­gi aby się przyznać.
- Niemowlęta małp nie lu­bią być głas­ka­ne przez obcych.
- Twój DNA ma wolną wolę?
- Rozwój hierar­chii dał nam wolną wolę... bez wol­ności.
- Czy od­po­wiadasz za poz­wo­leniem swo­jej wo­li?
- Nikt się nie przyz­na, że jest owcą, idąc za trzodą.
- Zaz­droszczę spo­koju wy­pasu na pastwisku. 

myśl • 7 czerwca 2017, 05:06

W drodze do nieba:

za mod­le­nie się 10 pkt
za mod­le­nie się za in­nych 15 pkt
seks przed­małżeński – 1000 pkt
czy­ta­nie dob­rych his­to­rii 5pkt
seks po­za­małżeński – 1002 pkt
ro­zu­mienie Bib­lii 100 pkt
seks bez małżeństwa – 1003 [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2017, 05:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 09:21Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st zawsze można wy­jaśnić rzeczy [...]

16 sierpnia 2017, 00:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

15 sierpnia 2017, 03:47one drop for all sko­men­to­wał tek­st Miarą hu­maniz­mu, która czy­ni [...]

15 sierpnia 2017, 03:34one drop for all sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

14 sierpnia 2017, 01:43one drop for all sko­men­to­wał tek­st Chciałabym ci na­pisać, że [...]

14 sierpnia 2017, 01:28one drop for all sko­men­to­wał tek­st Mózg nie ewo­luuje.  

12 sierpnia 2017, 23:12one drop for all sko­men­to­wał tek­st Mózg nie ewo­luuje.  

12 sierpnia 2017, 23:05one drop for all sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

12 sierpnia 2017, 10:58meedea sko­men­to­wał tek­st Mózg nie ewo­luuje.  

12 sierpnia 2017, 10:53eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Mózg nie ewo­luuje.