one drop for all

233 teksty – auto­rem jest one drop for all.

dążyć do praw­dy
a nie do spójności 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2017, 19:36

Świat pot­rze­buje ”brzyd­kich” ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 stycznia 2017, 04:35

Nie la­da umysłu trze­ba aby od­kryć an­ty­mate­rie.
RIP Ve­ra Rubin

~25 Grud­nia, 2016 

myśl • 29 grudnia 2016, 03:27

Najsław­niej­si ludzie, którzy urodzi­li się na Boże Narodzenie:

Jezus
Ar­min van Buuren
Isaac Newton
An­nie Lennox
John Doe
Ja­siu Kowalski
itd.

Wszys­tkiego Najlepszego! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2016, 03:26

Masz naj­piękniej­sze błędy.
Spot­ka­my się u Niej. 

myśl • 23 grudnia 2016, 05:25

Boże? Czy mogę za­bić kil­ka ludzi dzisiaj! 

myśl • 23 grudnia 2016, 05:25

Zdej­mując bu­ty możesz być stopą w in­nej kulturze. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 grudnia 2016, 01:32

Lus­tro w pięknych ob­ra­zach się doskonali. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2016, 16:50

naj­lep­sze to ma am­nezję
i déjà vu w tym sa­mym cza­sie

niektórzy z nich za­pom­nieli o tym 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 listopada 2016, 04:13

jeśli oczy są ok­nem
to poez­ja mu­si być tyl­ny­mi drzwiami

pa­rapet po­zos­ta­je dla kaktusów 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 listopada 2016, 01:04

one drop for all

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

one drop for all

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2017, 05:46Whitename sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

13 stycznia 2017, 00:43one drop for all sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 19:39Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

5 stycznia 2017, 21:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Świat pot­rze­buje ”brzyd­kich” ludzi.  

3 stycznia 2017, 10:39Badylek sko­men­to­wał tek­st Świat pot­rze­buje ”brzyd­kich” ludzi.  

3 stycznia 2017, 04:05one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

30 grudnia 2016, 21:08amel. sko­men­to­wał tek­st Nie la­da umysłu trze­ba [...]

26 grudnia 2016, 23:50one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?