one drop for all

263 teksty – auto­rem jest one drop for all.

Tak nap­rawdę to nikt nie chce być Bogiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 05:44

Nieis­tnienie jest całkiem zdol­ne do is­tnienia, na­wet nie będąc kon­tras­tem dla istnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 października 2017, 04:05

*****

SCI-FI – if it is phi­losophi­cal, it will hap­pen; po pros­tu: if it can, it will, czy­li dlacze­go psy liżą swo­je ja­ja a ludzie zaz­wyczaj nie

Nie ma za dużo nic w naszych [...] — czytaj całość

dziennik • 28 września 2017, 04:50

Chcesz mieć gwiazdę to wy­kop dziurę. 

myśl • 27 września 2017, 00:18

* * *

Os­tatnio zos­tała od­kry­ta an­ty­mate­ria i 'doesn't mat­ter,' co ma się do 'dark mat­ter' ni­jak i nie ma żad­ne­go wpływu na co­kol­wiek w Universe. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2017, 04:07

Je­dynie ta­nie marze­nia można zreali­zować przy po­mocy pieniędzy. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 13 września 2017, 23:50

The­re is a wis­dom in patterns. 

aforyzm • 9 września 2017, 05:16

Ludzie o zdro­wym rozsądku to dualiści. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 sierpnia 2017, 00:45

Mózg nie ewoluuje. 

aforyzm • 12 sierpnia 2017, 06:19

możesz się je­dynie poz­być myśli
al­bo myśli się pozbędą ciebie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 sierpnia 2017, 05:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 października 2017, 02:02one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

18 października 2017, 01:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli Dusza Spaść Może.  

18 października 2017, 01:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st Z dłuba­niem w no­sie [...]

17 października 2017, 05:30one drop for all sko­men­to­wał tek­st Kto uważa że nie [...]

17 października 2017, 05:25one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

17 października 2017, 05:25one drop for all sko­men­to­wał tek­st Z dłuba­niem w no­sie [...]

17 października 2017, 05:24one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli Dusza Spaść Może.  

17 października 2017, 05:23one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

17 października 2017, 05:20one drop for all sko­men­to­wał tek­st Tęsknie za marze­niami, które [...]

17 października 2017, 05:12one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nieistnienie jest całkiem zdol­ne [...]