one drop for all, anegdoty

4 teksty (aneg­do­ty) – auto­rem jest one drop for all.

W drodze do nieba:

za mod­le­nie się 10 pkt
za mod­le­nie się za in­nych 15 pkt
seks przed­małżeński – 1000 pkt
czy­ta­nie dob­rych his­to­rii 5pkt
seks po­za­małżeński – 1002 pkt
ro­zu­mienie Bib­lii 100 pkt
seks bez małżeństwa – 1003 [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2017, 05:37

- Ateis­ta, będąc w kon­takcie z rzeczy­wis­tością, wy­daje się ha­nieb­nym, w porówna­niu do fan­tazji swoich sąsiadów.
- Pew­nie jest zaz­dros­ny o trawę. Sąsie­dzi praw­do­podob­nie żyją we śnie. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2017, 03:55

jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego
fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła

pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2016, 02:22

i zno­wu ten po­ieba­ny sąsiad
ko­si tę swoją pier­do­loną zieloną trawę 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 maja 2015, 06:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]