one drop for all, teksty z września 2015 roku

6 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

nie od­dychaj za głęboko
nie mru­gaj za często
strach sie­dzi w oczach
zos­tań tu­taj
gdzieś indziej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2015, 03:57

in­tuic­ja jest po­za mądrością 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 września 2015, 02:48

słoneczne cza­sy odzwier­cied­lają
przezroczystość 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 września 2015, 03:33

niektóre rzeczy na­dal są trud­ne do zdefiniowania
po­mimo te­go, że są w słow­ni­ku

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2015, 05:35

shitskis

uczy­li się polskiego
do­dawa­li ski do wszys­tkiego

Odtwórz  

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 4 września 2015, 04:50

w związku ze sobą
nie ma lustra 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2015, 15:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]