one drop for all, teksty z sierpnia 2016 roku

7 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

- masz moc, po­wie­działa słabość
- bez ciebie nud­no, od­po­wie­działa doskonałość 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2016, 04:12

Bez in­te­resu nie ma chmur. 

aforyzm • 26 sierpnia 2016, 04:01

jeśli nie od­wza­jem­niam two­jego uczu­cia
tzn., że się do ciebie wraca 

myśl • 23 sierpnia 2016, 02:28

naj­bar­dziej lu­bię bo­gatych romantyków 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2016, 01:15

cza­sami roz­dwo­jenie jaźni pro­wadzi do czte­rech sutek
uważaj­cie ko­biety, ho­ly cow! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 sierpnia 2016, 02:01

Przez­roczys­tość odstrasza. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2016, 06:59

Różni­ca między dob­rem a złem mieści się w opinii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2016, 22:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]

4 listopada 2018, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st mądrości nie sta­nowi wie­dza [...]

4 listopada 2018, 04:59one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 04:50one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

1 listopada 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:38one drop for all do­dał no­wy tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

1 listopada 2018, 03:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Chcesz być księżniczką, mu­sisz [...]