one drop for all, teksty z października 2016 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

"Może cały nasz wszechświat jest ek­spe­rymen­tem ja­kiegoś początkujące­go stu­den­ta w in­nym wszechświecie." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2016, 01:17

sól i ocean 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2016, 04:57

Oko­liczności przechyt­rzają osądzanie. 

myśl • 5 października 2016, 05:28

Je­dynie w ab­sur­dzie jest nadzieja. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 października 2016, 09:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]

4 listopada 2018, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st mądrości nie sta­nowi wie­dza [...]

4 listopada 2018, 04:59one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 04:50one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

1 listopada 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:38one drop for all do­dał no­wy tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

1 listopada 2018, 03:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Chcesz być księżniczką, mu­sisz [...]