one drop for all, teksty z października 2015 roku

6 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

dla większości ludzi
zaj­mu­je więcej cza­su aby wyb­rać da­nie z menu
niż wy­dać opi­nie o dru­giej osobie 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 października 2015, 04:18

pa­mięć nie jest mądra 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 października 2015, 03:05

ludzie za­bijają się
w różowych pokojach 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2015, 20:27

cza­sami nie wiem
co to jest
cze­go nie wiem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 października 2015, 02:11

w przypadkach
na­tural­ność nie jest
dozwolona 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 października 2015, 02:35

miłość
gdy nie jest od­po­wie­dzią
to nie ma mowy 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2015, 01:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]