one drop for all, teksty z lutego 2016 roku

12 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

myśle­nie nie po­jawia się z niczego
no­we po­mysły mają korze­nie w starych 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2016, 18:29

oso­by z po­dob­ny­mi za­burze­niami psychiczny­mi wy­kazują tendencje
do wspólne­go małżeństwa

ci z ciężki­mi za­burze­niami, sta­rają się z tru­dem, na­wet nie za­wiązy­wać związków

oso­by bez za­burzeń, z łat­wością, nie wchodzą w żad­ne związki 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lutego 2016, 02:50

nie przes­ka­kuj innych
gdy nie możesz przes­koczyć siebie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lutego 2016, 05:05

mu­sisz znać system
aby zna­leźć braki 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2016, 01:56

imi­tac­ja
naj­wyższą formą rywalizacji 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2016, 15:10

myśl z Kosmosu

jeśli 70% po­wie­rzchni to woda
to większe jest praw­do­podo­bieństwo wylądo­wania w wodzie
niż w ziemi 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2016, 02:07

deszcz pa­da na 
niezdecydowanych 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 13 lutego 2016, 03:07

im więcej masz przestrzeni
tym więcej możesz jej dać innym 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 12 lutego 2016, 02:53

ot­warty to człowiek,
który czu­je się bezpiecznie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2016, 02:15

ro­zum
anioł miłości 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 lutego 2016, 23:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]

4 listopada 2018, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st mądrości nie sta­nowi wie­dza [...]

4 listopada 2018, 04:59one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 04:50one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

1 listopada 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:38one drop for all do­dał no­wy tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

1 listopada 2018, 03:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Chcesz być księżniczką, mu­sisz [...]