one drop for all, teksty z lipca 2017 roku

2 teksty z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

czym większe miasto
tym mniej śladu
na osobę 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 lipca 2017, 04:48

ostatnia/o

na tym wol­nym lądzie
zbu­dowa­nym na niewolnictwie

sprze­dała swo­je marzenia
os­tatnie za róże
jak i inni

liżąc li­kier z noża
nie wstydziła się miłości

leżąc w błocie
pat­rzyła w niebo
wy­pat­rując kłamstw

~ cza­sami mu­zyka jest za da­leko aby kopnąć
bo
a dźwięk obnaża 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2017, 05:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]

4 listopada 2018, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st mądrości nie sta­nowi wie­dza [...]

4 listopada 2018, 04:59one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 04:50one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

1 listopada 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:38one drop for all do­dał no­wy tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

1 listopada 2018, 03:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Chcesz być księżniczką, mu­sisz [...]