one drop for all, teksty z kwietnia 2016 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

Rożni­ca między zna­laz­ca­mi a poszu­kujący­mi mieści się w wieku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 kwietnia 2016, 23:05

Chcę zo­baczyć no­wy ko­lor. Wszys­tkie sta­re już znam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2016, 01:54

Bóg mie­szka w niebie.
Gdy­by mie­szkał na ziemi
ludzie włożyli­by go do równania
i stałby się bez znaczenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 kwietnia 2016, 14:24

Cytaty.info
jed­no z większych ag­lo­merac­ji idiotów 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 kwietnia 2016, 04:50

doj­rzały to człowiek,
który się nie boi włas­ne­go cienia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2016, 17:36

ciało to śmie­szne narzędzie
priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2016, 02:47

naj­lep­sze o seksie

ma­ryśka przed
i pa­pieros po 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2016, 03:10

I figured pinnacles

zdo­bione żółcią
krwa­wią drze­wa
gdy pa­lona gu­ma sta­je się
środ­kiem ta­niego han­dlu
a macze­ta zastępu­je
przy­wieziony pocisk

biała pe­net­racja
roz­prasza In­dian
wychodzących po­za włas­ne zna­jome te­reny
i każdy ruch zos­ta­je
je­dynie wyu­czo­ny
jak mniej­sze wy­sokości
po śmierci 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2016, 03:58

zawsze kochasz tą pierwszą

mo­je śla­dy zos­ta­wiają
piękne wzor­ki

gdzie byłaś?
się spytał

kroplą
dla większości
i kroplą lat wy­nag­rodze­nia
dla wybranych 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 kwietnia 2016, 00:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]