one drop for all, teksty z czerwca 2017 roku

1 tekst z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

- Po­wiedz coś oburzającego.
- Nie ma wol­nej wo­li.
- Może to tyl­ko brak od­wa­gi.
- Może od­wa­gi aby się przyznać.
- Niemowlęta małp nie lu­bią być głas­ka­ne przez obcych.
- Twój DNA ma wolną wolę?
- Rozwój hierar­chii dał nam wolną wolę... bez wol­ności.
- Czy od­po­wiadasz za poz­wo­leniem swo­jej wo­li?
- Nikt się nie przyz­na, że jest owcą, idąc za trzodą.
- Zaz­droszczę spo­koju wy­pasu na pastwisku. 

myśl • 7 czerwca 2017, 05:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]

4 listopada 2018, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st mądrości nie sta­nowi wie­dza [...]

4 listopada 2018, 04:59one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 04:50one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

1 listopada 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:38one drop for all do­dał no­wy tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

1 listopada 2018, 03:33one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

1 listopada 2018, 03:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Chcesz być księżniczką, mu­sisz [...]