one drop for all, teksty z czerwca 2016 roku

9 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest one drop for all.

Usiądź u stóp Mat­ki Natury.
Ona wszystkim. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 25 czerwca 2016, 04:20

Naj­po­pular­niej­sze wyszu­kiwa­nia z dzisiaj:

Peop­le sear­ch on Goog­le: What is Brexit?
Brits an­swer Goog­le: What is the EU?

Lu­bie cza­sami połazić po Goog­le Tren­ds w ta­kie dni jak dziś. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 25 czerwca 2016, 01:59

Małe umysły myślą tak sa­mo.
Wiel­kie umysły nie myślą podobnie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 czerwca 2016, 04:14

Zro­zumienie poz­wa­la nie boleć. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2016, 05:16

Niektórzy są w hełmie urodzeni. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2016, 04:48

Je­go rzeczy­wis­ta war­tość mieści się w złotej powłoce węgla. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 czerwca 2016, 22:55

* * *

Nie przej­muj się wy­darze­niami, które się zdarzyły, a jeszcze nie urzeczy­wis­tniły.

[Death is nothing but a dream.]
Jeśli człowiek ma ha­lucy­nac­je przed śmier­cią, to ha­luc­jo­nuje­my każdej no­cy pod­czas snów.

Miłość jest czys­tym pro­cesem umiera­nia - bez czar­ności, bez sza­rości.

Odtwórz  

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 czerwca 2016, 04:56

Nic nie mu­si mieć początku i końca; po­za codzien­nością is­tnieje więcej niż dwie superpozycje. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 czerwca 2016, 04:56

Niektóre myśli poz­wa­lają odejść. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 czerwca 2016, 05:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]